Adatvédelemi szabályzat

Gömbi Ágnes e.v. (székhely: 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 147.,  nyilvántartási szám: 3426529, adószám: 66356934-2-39, telefonszám: 20/437-5941, 30/7696678, e-mail: info@videkiportaherend.hu, önállóan képviseli: Gömbi Ágnes, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről. 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy 

  • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) az info@videkiportaherend.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet. 

A teljes adatvédelmi szabályzat az alábbi linken keresztül tölthető le:

Letöltés

Kapcsolat

Elérhetőségek

Segíthetünk valamiben?
Kérdése van vagy a szobák iránt érdeklődne? Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek valamelyikén.
Állunk szíves rendelkezésére!

Cím

Herend, Kossuth Lajos utca 149.

E-mail

info@videkiportaherend.hu

Telefonszám

06-30 769-6678 / 06-20-437-5941